Меняю 1,5 мешка Ротбандта на килограмм черешни

#0
Удалите! Поменяли!